Často kladené otázky o hypnóze

Co je to hypnóza?

Hypnóza je změněný stav vědomí. Charakteristiky hypnózy (dle publikace Klinická hypnóza od Stanislava Kratochvíla) jsou:

  • zvýšená sugestibilita
  • změněný stav vědomí, který umožňuje pohlcení sugerovanými zážitky a prožívání změn vnímání, myšlení, emocí, chování a paměti jako subjektivně reálných a mimovolních
  • selektivní vztah závislosti na hypnotizérovi

Je každý člověk hypnotizovatelný?

Pokud si na otázky "Umím si něco představit? Dokáži relaxovat?" dokážete odpovědět ano, pak jste hypnotizovatelní. Někdo je však více a někdo méně. Hypnóza neboli trans je přirozený stav mysli, ve kterém se nacházíme několikrát denně. Pokud řídíte auto, asi jste už někdy zažili, že po dojetí do cílové destinace jste si některé pasáže z cesty prostě nevybavili. To je znamení toho, že jste během jízdy přepnuli na autopilota a přirozeně vstoupili do transu. Dalším příkladem je, pokud jste televizní pořad sledovali tak upřeně, že jste přestali vnímat své okolí.

Je hypnóza nebezpečná, existují při jejím používání nějaká nebezpečí?

Hypnoterapeut by měl být kvalifikovaný, vzdělaný a laskavý, schopný navázat pozitivní terapeutický vztah s klientem. Pokud tomu tak je a hypnóza je prováděná odborně, je v každém případě bezpečná.

Jsem během hypnózy daný na milost hypnotizérovi/hypnoterapeutovi?

Ne. Kdykoli můžete otevřít oči a hypnózu zastavit. Rychlé ukončení a následné znovunavození hypnózy je rovněž nástrojem některých hypnoterapeutů, jak stav hypnózy ještě více prohloubit.

Jak mohu poznat kvalifikovaného hypnotizéra nebo hypnoterapeuta?

Podle jeho vzdělání, zkušeností a především by ve vás měl vzbuzovat důvěru. Člověk by to měl být soucitný, laskavý, uvědomělý a příjemný. Dobrého hypnoterapeuta dělá jeho technika, zkušenosti a charisma.

Jak budu hypnózu pociťovat?

Hypnóza není spánek. Tělo relaxuje, zatímco mysl je bdělá a otevřená navrhovaným sugescím. Prožíváme hluboký pocit relaxace každého nervu a svalu našeho těla. Zažíváme pocity blaženosti.

Je to příjemný stav, ve kterém byste raději udělali to, co vám hypnotizér řekne (nabídne), místo toho, abyste mu odporovali. Stav v hypnóze je velmi podobný příjemnému stavu těsně před usnutím. Nejlepší je na sobě účinky hypnózy vyzkoušet pod vedením kvalifikovaného hypnoterapeuta.

Spím při hypnóze, nebo jsem dokonce v bezvědomí?

Ne. Hypnóza není spánek. Mnoho lidí si myslí, že hypnóza je něco jako narkóza, že člověk upadne do hlubokého spánku či dokonce do bezvědomí. Tato představa je naprosto mylná. Během hypnózy slyšíte a vnímáte vše. Nicméně pokud byste byli velmi unaveni, můžete na chvilku usnout, ale to je opravdu jen výjimka.

Cítím něco během transu?

Záleží na vašem tématu. Pokud je vaším přáním si odpočinout (relaxovat), s hypnoterapeutem zažijete krásné chvíle relaxace, např. na pláži. Když se téma bude dotýkat nějakého vašeho traumatu, můžete si pomocí hypnózy zvědomit některé nevědomé myšlenky a pocity. S tímto však kvalifikovaný hypnotherapeut umí pracovat a díky tomu vám může pomoci zpracovat trauma.

Mohu v transu mluvit o věcech, které bych si v nezměněném stavu vědomí nechal/a pro sebe?

Ne, lidé během hypnózy nemluví. Můžete zažít zkreslené vnímání a hodnocení reality. Vaše vědomí během hypnózy spolupracuje s podvědomím, aby vás během hypnózy chránilo. Je prokázáno, že během hypnózy člověk neudělá nic, co by neudělal i v běžném stavu.

Budu si moci vzpomenout na všechno, co se stalo v transu?

Ano, pokud se nedostanete na tu nejvyšší úroveň hypnózy, ale to se děje velmi vzácně. Každopádně byste si měli dění zhruba pamatovat (pokud jste nespali).

Určitě se po hypnóze/transu „probudím“?

Ano, samozřejmě. Vzhledem k tomu, že si vždy budete vědomi toho, co se děje v průběhu hypnózy, kdykoli budete moci otevřít oči a procitnout. Stav v hypnóze lze přirovnat k příjemnému stavu bezprostředně před usnutím.

I kdyby hypnotizéra postihl infarkt a byl pro další práci nepoužitelný, hypnóza by zcela samovolně přešla v přirozený spánek. Hypnotizovaná osoba by procitla, jen co by se dosyta vyspala.

 Jsem po hypnóze opět plně funkční?

Ano, asi jako po hluboké relaxaci či meditaci.

Kolik sezení se v hypnóze doporučuje?

Počet relací závisí na tématu sezení, schopnosti terapeuta nabídnout hypnotizovanému příslušné sugesce a schopnosti hypnotizovaného tyto sugesce přijmout. Obvykle se jedná o několikatýdenní spolupráci. V průběhu hypnózy pracujeme na vytvoření nového neuronového schématu a aby bylo pevnější, je potřeba na tom denně pracovat. Stejně tak, jako jste ke svému problému šli nějakou dobu, tak i na novém schématu je potřeba pracovat nějakou dobu.

Pokud máte zájem jen o několik sezení, je potřeba, abyste se mohli mezi relacemi vyspat (váš mozek si mohl odpočinout) a aby bylo možno po tuto dobu dosáhnout odpovídajícího pokroku (např. pokud se klient chce zbavit stresu nebo se odnaučit kouřit, počet opakování je nutné přizpůsobit potřebám klienta). U některých případů např. odvykání se doporučuje stabilizační sezení 1x za 14 dní po dobu 6-12 měsíců.

Mohu na sezení přivést důvěrnou osobu?

To záleží na dohodě. Mohlo by se stát, že s přísedícím by úvodní rozhovor nemusel být tak otevřený, jak by bylo pro sezení potřebné. Úspěch hypnózy také závisí na schopnosti hypnoterapeuta s hypnotizovaným navázat pozitivní vztah.

Co mohu udělat pro ještě větší úspěch hypnotického sezení?

Pro větší úspěch hypnózy si můžete některé sugesce opakovat sami doma, vždy ráno po probuzení a večer před spaním. Je také důležité hypnoterapeutovi a jeho sugescím důvěřovat.

Můžu v hypnóze udělat něco proti své vůli?

Ne, v hypnóze neuděláte nic, co byste neudělali i v nezměněném stavu mysli. V případě, že klient se sugescí nesouhlasí, může z hypnózy okamžitě vystoupit („probudit se“).

Jak se mohu optimálně připravit na sezení hypnózy?

Nejlepší je přijít uvolněný/á a zrelaxovaný/á (pokud nechcete po hypnoterapeutovi relaxační hypnózu).

Kontaktujte mě

Ráda vám pomůžu i s vaším tématem.