Co jsou to sugesce a v čem jsou prospěšné?

Sugesce jsou představy nebo myšlenky (pozitivní věty), které terapeut používá pro léčebné účely k navození stavu hypnózy. Jsou základem hypnózy.

Během hypnózy se hypnotizovaný dostane do stavu hluboké relaxace. V tomto stavu používá hypnoterapeut hypnotické sugesce a metafory, a tím aktivuje pozitivní představivost hypnotizovaného. Pomocí sugescí tedy uvádí hypnoterapeut hypnotizovaného do hypnotického stavu intenzivního vnímání („focus“). Indukce neboli ponoření se do hypnózy do značné míry závisí na ochotě hypnotizovaného přijmout sugesce, tj. představy a myšlenky, které hypnotizér určí, a nebránit se jim.

Během hypnózy se můžete pozitivně ovlivnit své podvědomí. Je to právě podvědomí, které z velké většiny řídí naše životy, proto pokud chceme v životě nějakou změnu či posun, je dobré mít podvědomí na své straně – k dobru věci.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.