Individuální sezení

Zažijte na sobě blahodárné účinky hypnózy. 
Hypnoterapie může být velmi účinná v navození a uspíšení změn, které ve svém životě chcete.

Co je hypnóza

Hypnóza je stará jako lidstvo samo. Byla používána nejprve vyvolenými a kněžími (Sumer, Indie, Egypt, Řecko, Řím...) jako účinný nástroj k navození žádoucí změny. Hypnóza je velice příjemná práce s podvědomím. Více o hypnóze

Hypnóza je stav zúženého vědomí, kdy jsou duševní funkce aktivovány, a tělesné naopak sníženy.

Pomocí hypnózy – mozkového rytmu Theta – je vaše mysl schopna dosáhnout příznivých změn a léčení: hlubokého vhledu, pokročilé intuice a jednoty. Stav v hypnóze je velice podobný stavu hluboké meditace nebo snění. Více o hladinách vědomí.

Hypnóza není ani spánek, ani mentální kontrola, ani manipulace. Je to terapie, která je dnes čím dál častěji používána k odstranění psychických potíží, jako je např. závislost na tabáku či různé fobie.

Během hypnózy byste měli slyšet vše a být si vědomi všeho, co říkám. Hypnóza je přirozený stav mysli, který zažíváte každý den: podvědomě chodíte, řídíte, děláte spoustu různých činností. Je to podvědomí, které řídí tlukot vašeho srdce, vaše pocení, imunitu, hormonální změny, tvořivost, emoce, vzpomínky. Odtud pramení jeho síla, je však na hony vzdálené racionálnu a logice!

Hypnóza je nástroj, technika, která umožňuje obejít rezistenci vědomé mysli, protože používá kreativitu. A to jak kreativitu hypnoterapeuta, který vytváří symbolické obrazce s terapeutickým záměrem, tak také kreativitu klienta a jeho podvědomí.

Nevědomost a pověry zahalily hypnózu do závoje tajemství. Dnes se však hypnóza konečně dostává pro své blahodárné účinky na místo, jež jí právem patří, a to pomáhat lidem k usměrnění duševní energie a změně postojů a návyků.

Ceník

Individuální sezení
1000 Kč/h

Kdy se můžeme setkat

Po - Čt
8:00-19:00

Doplňující informace

Během sezení si můžete dělat poznámky – ulehčíte tím své hlavě. Podobně si mohu zapisovat i já. Tyto poznámky slouží pro účely přípravy na další sezení a nejsou přístupné dalším osobám.

Mezi jednotlivými sezeními na svém tématu dále pracujte (např. přemýšlením nad možnostmi řešení). Myšlenky je příhodné si zapisovat, můžeme s nimi dále pracovat na dalších sezeních.

Pravidla, kterými se řídím

  • BEZPEČÍ
    Vytvářím bezpečné, podporující prostředí. Plně vás respektuji a naslouchám vám, ale nesoudím vás.
  • DŮVĚRNOST
    Všechno, co si během našeho setkání řekneme, zůstává mezi námi = důvěrné.

Je každý člověk hypnotizovatelný?

To je jedna z nejčastějších otázek. Každý může být zhypnotizován, pokud chce.

Pokud na otázky: „Umím si něco představit? Dokážu relaxovat?“ odpovídáte kladně, pak jste hypnotizovatelní. Někdo však ve vyšší míře a někdo v menší. Hypnóza neboli trans je přirozený stav mysli, ve kterém se nacházíme několikrát denně. Pokud řídíte auto, asi jste už někdy zažili, že po dojetí do cílové destinace jste si některé pasáže z cesty prostě nevybavili. To je znamení toho, že jste během jízdy přepnuli na autopilota a přirozeně vstoupili do transu. Dalším příkladem je, pokud jste televizní pořad sledovali tak upřeně, že jste přestali vnímat své okolí.

Dokonce i lidé, kteří zažívají úzkost nebo jsou nervózní, se mohou ponořit do hypnózy, aby z ní měli užitek. Nikdo nemůže být hypnotizovaný, pokud sám nechce.

Ztratím nad sebou při hypnoterapii kontrolu? Či Jsem během hypnózy daný na milost hypnotizérovi?

Ne.

I když budete ve stavu relaxace a uvolnění, stále budete mít nad děním kontrolu. Pořád budete odpovídat sami za sebe, hypnoterapeut bude jen vaším průvodcem. Během hypnoterapie nebudete dělat nic, co dělat nechcete. Hypnoterapie se od jevištní hypnózy liší v tom, že probíhá ve vašem zájmu. Dalo by se to přirovnat k soustředění se při uvolněném stavu, např. dennímu snění. 

Opravdu hypnoterapie funguje?

Ano. Hypnoterapie může být velmi účinná v uspíšení změn, které ve svém životě chcete. Není to nicméně žádná zázračná pilulka, vyžaduje rovněž  zapojení a odhodlání z vaší strany. Je to o partnerství, ve kterém spolupracujeme na překonání vašeho tématu.

Jak člověk vnímá hypnózu nebo trans?

Skvěle! Je to příjemný, uvolňující a relaxační zážitek! Hypnóza je nádherný stav klidu.

Někteří klienti to přirovnávají k příjemnému dennímu snění nebo příjemnému stavu těsně před usnutím. A někteří si to užívají natolik, že by v tomto stavu nejraději zůstali ještě o chvilku déle.

Jaký je rozdíl mezi jevištní hypnózou a hypnoterapií?

Hypnoterapeut není šoumen. Potřeby klienta jsou pro hypnoterapeuta nejvyšší prioritou. Nepoužívá verbální magii, aby subjektu namluvil něco, co je mu cizí. Nedochází k žádné tajuplné manipulaci ani ovládání subjektu. Hypnoterapeut pomáhá subjektu využitím latentních mentálních sil samotného subjektu.

Jevištní hypnotizéři si své účastníky pečlivě vybírají – dávají přednost extrovertům, kteří mají sklon k exhibicionismu a kteří se nebudou obávat trapných situací u sebe nebo u hypnotizéra. Protože hypnotizér nemůže přinutit dělat někoho to, co dělat nechce, účastníci podvědomě s hypnotizérem souhlasí a reagují na jeho otázky a pokyny. Ačkoli již toto může dokazovat sílu hypnózy, od té terapeutické formy se liší v mnoha ohledech.

Cílem hypnoterapie je dostat se k hlavní příčině vašeho problému a hypnoterapeut s vámi pracuje proto, aby vám pomohl najít vaše vnitřní zdroje a provést změny, které ve svém životě chcete. Vždy mu na srdci leží vaše nejlepší zájmy a vaše integrita je pro něj nesmírně důležitá.

Kolik sezení bude potřeba?

Většina klientů dosahuje dobrých výsledků za 10 sezení, někdo jich potřebuje více, někdo méně.

Obvykle doporučuji nejméně 5-8 sezení, abyste se mohli mezi relacemi vyspat (váš mozek si mohl odpočinout) a aby bylo možno za tuto dobu dosáhnout odpovídajícího pokroku (např. pokud se chcete zbavit stresu nebo se chcete odnaučit kouřit, je nutné počet opakování přizpůsobit vašim potřebám).

U některých případů (např. závislostí) může být potřeba až několika desítek sezení. Rovněž jsou vhodná stabilizační sezení 1x za 14 dní po dobu 6-12 měsíců.

Je to jako s reklamou: Čím častěji nějakou reklamu vidíte, tím snáze se vám jejím prostřednictvím předávaná informace ukotví v podvědomí. Hypnóza funguje stejně. Počet opakování sugescí zvyšuje úspěšnost hypnózy.

Někteří klienti reagují na prvním sezení formou lehkého transu, ale po třech opakováních sezení hypnózy se podaří zvýšit hloubku transu i u nich.

Hypnoterapie je aktivní terapie

Hypnoterapie patří ke krátkodobějším terapiím, bez strádání a léčiv, která se vždy odehrává v plném respektu ke klientovi.

Dosahuje skvělých výsledků u všech psychosomatických potíží, neboť pomáhá vytvářet mentální sílu, která odstraňuje stres, zvyšuje sebeúctu, uklidňuje a harmonizuje emoce.

Jedná se o terapii orientovanou na řešení,  ne na problém: Klientovy nesnáze se transformují do jeho cíle; od začátku se soustředí na to pozitivní.

Garantujete výsledky?

Výsledky nezaručuji, protože nemohu převzít plnou odpovědnost za změny, které uděláte. Mohu vám však zaručit, že budete spokojeni s tím, jak budou naše společná sezení probíhat. Pokud s jejich průběhem spokojeni nebudete, ráda vám nabídnu další sezení zdarma, nebo refundaci.

Jak bude sezení probíhat?

První sezení začíná rozhovorem, ve kterém mi sdělíte svá očekávání a důvod, z jakého se chcete podrobit hypnóze. Budeme si povídat o tom, kým jste nyní a kým byste chtěli být, a lehce také o vaší minulosti.

Potom s vámi mohu probrat povahu některých hypnotických sugescí (volitelné). Poté může následovat hypnóza. Hypnóze může ještě předcházet krátké objasnění stavu v hypnóze, abyste věděli, co vás čeká, a mohli se příjemně uvolnit.

Během hypnózy se vaše vědomá mysl dostane do uvolněného stavu a vaší podvědomé mysli nabídnu užitečné sugesce, které vám pomohou nastartovat pozitivní změny. Budete odcházet zrelaxovaní a v pozitivní náladě.

Jak budu hypnózu pociťovat?

Hypnóza není spánek. Tělo relaxuje, zatímco mysl je bdělá a otevřená navrhovaným sugescím. Prožíváme hluboký pocit relaxace každého nervu a svalu našeho těla. Zažíváme pocity blaženosti.

Hypnotický trans je plánované prodloužení každodenní zkušenosti. Většina z nás tráví velkou část „bdělého“ života v transu různé úrovně. Všichni se ocitáme ve změněném stavu vědomí nejméně dvakrát denně: Krátce předtím, než se ráno plně probudíme, a těsně předtím, než večer usneme. Do hypnózy se také můžeme dostat ve chvílích úvah, když naše myšlenky směřují do našeho nitra. Některým lidem se to stává, když poslouchají hudbu nebo se dívají na televizi.

Jaký je rozdíl mezi náhodně navozenou a plánovanou hypnózou?

Rozdíl mezi náhodně navozenou a plánovanou hypnózou je v dosaženém výsledku. Pro plánovanou hypnózu je charakteristický účel a záměr. V jejím průběhu nedovolíte, aby do kreativního terapeutického procesu vstupovalo něco jiného. Po náhodné hypnóze se nezměníte, zůstáváte tím, kým jste byli. Výsledkem plánované hypnózy je pozitivní změna.

Co když budu mít další otázky?

Pojďme si spolu popovídat a vy se pak budete moci v klidu rozhodnout, jestli je hypnoterapie pro vás to pravé a zdali jsem já ten pravý hypnoterapeut pro vás. Nebudu vás do ničeho tlačit, pouze vám ráda odpovím na všechny vaše otázky. Pokud zjistíme, že hypnoterapie není nic pro vás, sice se nestanete mým klientem, ale budu vám moci poradit jiný typ terapie.

Nebo si můžete přečíst Často kladené otázky o hypnóze.

Hypnóza vám může pomoci v celé řadě psychických a fyzických stavů, jejich přehled naleznete zde:

ADHD

Agresivita

Strachy/fóbie

Testování úzkosti, strach z mluvení na veřejnosti, strach z výšek, strach z létání, strach z pavouků, hadů apod.

Alergie/astma

Deprese/záchvaty paniky/vyhoření/zlepšení smyslu života

Hyperaktivita

Hypno porod

Chronická bolest

Koktání a nervové tiky

Kožní problémy/bradavice

Léčba úzkosti

Úzkost a záchvaty paniky

Migrény a bolesti hlavy

Motivace

Nalezení klidu a vnitřního míru, pokud vás čeká důležité rozhodnutí

(volím mezi možností A, B, nebo C)

Nízká sebeúcta

Noční můry

Odmítání některých potravin

Poruchy koncentrace nebo učení

Poruchy spánku (potíže s usínáním, se spánkem)

Potlačení bolesti

Překonání minulosti

Překonání OCD – obsedantně kompulzivní poruchy

Překonání traumat

Překonávání špatných návyků

Redukce/kontrola hmotnosti

Relaxace – vytváření vnitřních zdrojů

Sexualita

Sexualita či sexuální zneužívání, vyřešení sexuální dysfunkce

Strachy a fobie

Fobie z výšek, fobie ze zvířat – z pavouků, z hadů..., dentální fobie, školní fobie, obavy ze ztráty, strach z létání...

Vylepšení schopnosti komunikace

Závislosti

Alkoholismus, kouření, závislost na hazardních hrách, na mobilním telefonu, obsedantní sbírání atd.

Zlepšení vyjednávacích schopností

Zlepšení výkonu ve sportu (např. golf)

Zvýšení atletického výkonu

Zvýšení kreativity

....

Každá cesta začíná prvním krokem.

Ráda vám pomůžu i s vaším tématem.