Hypnóza a meditace: v čem se liší?

Mí klienti si mnohokrát všimli, že některé techniky uvedení do hypnózy, během které dochází k uvolnění mysli a těla, mají hodně společného s meditací. Na základě této zkušenosti mi pokládají následující otázku: Jaký je rozdíl mezi meditací a hypnózou? A s touto otázkou se pojí i otázka další: Jaký je rozdíl mezi meditací a autohypnózou?

Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy se může zdát nejasný i lidem, kteří praktikují jak meditaci, tak autohypnózu. Obě metody jsou totiž nesmírně užitečné, hluboce relaxační a schopné pomoci vám užít si den pozitivně, klidně a bez stresu.

Stejně tak jako existuje několik forem hypnózy, existuje i několik forem meditace. Mohou se odlišovat např. technikou: meditace pomocí koncentrace (ať už na něco konkrétního, nebo na vytěsnění všech myšlenek neboli meditace prázdné mysli), analýza mysli či meditace na zklidnění mysli. Meditace může být i řízená, s průvodcem. Právě řízená meditace může být synonymem (jiným výrazem) pro hypnózu.

I když existuje několik forem meditace a hypnózy, meditace má s hypnózou společného více, než bychom čekali.

Pozitivní účinky meditace a hypnózy

Je známo, že žití v souladu s vlastním já přináší rovnováhu a zdraví. Většina lidí, kteří se proto zajímají o meditaci či hypnózu, hledá vnitřní změnu, posílení vnitřního zdraví, cestu k sobě nebo osvícení. U meditace i hypnózy nalézají přístup k podvědomí – k tomu, co je mimo naši vědomou mysl.

Odlišný marketing

Slovo hypnóza může u někoho evokovat jisté mravenčení. Může nám asociovat manipulaci. Naproti tomu se slovem meditace si většinou spojujeme osvícení. Prostě si sednete a zavřete oči. Tento rozdíl vznikl specifickým marketingem.

Na trhu existuje rovněž mnoho „meditačních“ nahrávek, které vás nejprve uvolní, aby vás potom vzaly na imaginativní cestu za určitým účelem – ať už je to nalezení klidu, zpracování si určité události z minulosti nebo posílení určitých osobnostních rysů. Existuje mnoho různých důvodů, proč meditovat, a pokud má meditace pevnou strukturu a účel, pokud chce váš život nasměrovat určitým směrem a pokud přitom používá vizualizace, nejedná si o nic jiného než o řízenou autohypnózu. Neznamená to, že by vás chtěl někdo oklamat, je to spíše způsobeno tím, že se obě techniky v určitých místech setkávají a překrývají a hranice mezi nimi jsou někdy nejasné.

Co mají hypnóza a meditace společného?

Jako člověk, který má hodně zkušeností s meditací a s (auto)hypnózou, můžu říci, že obě fungují stejně. Hypnóza a meditace dosahují svého pozitivního potenciálu, pokud se při nich dosáhne transu.  Tento stav má plno jiných názvů (transem bývá překvapivě nazýván málokdy), ale všichni popisují to samé. Stav lehkosti a bezstarostnosti, který spojuje koncentraci a kreativitu. Někteří ho popisují také jako „nekonečno myšlenek a přitom žádná“.

Trans můžeme chápat především jako most mezi vědomím a podvědomím. Jako stav na pomezí spánku a bdění, který spojuje vědomou a podvědomou mysl. Tento stav je také v mozku měřitelný. Můžeme ho měřit pomocí přístroje na měření mozkové aktivity zvaného elektroencefalograf (EEG).

Rozdíly mezi meditací a hypnózou

Na předchozích řádcích jsme si ozřejmili, že během hypnózy i během meditace dosahujeme stejného stavu (transu). Tyto dvě metody se však liší tím, jaký je záměr tohoto stavu.

Cílem meditace může být žít přítomný okamžik, prožívat tady a teď, být otevření naší intuici, harmonizovat energii těla či dosáhnout většího klidu.

Meditace je tedy určitým způsobem prázdná hypnóza, druh autohypnózy, který má za cíl stav transu. Pozornost je věnována především tomu, co se děje v našem těle, bez naší intervence. Při meditaci většinou neusilujeme o to dosáhnout nějakého zvláštního cíle, spíše jde o vnitřní klid a koncentraci. Konečným cílem meditace může být vyprázdnění naší mysli. K němu se obvykle můžeme dostat přes koncentraci na jednu určitou věc (např. svíčku) nebo přes určitý vnitřní postoj (např. odpuštění).

Se stavem transu samozřejmě přicházejí mnohé výhody, jako je relaxace, redukce stresu a zlepšení krevního oběhu. Pokud však chcete vyřešit konkrétní problém nebo zlepšit jednu určitou oblast, obvykle potřebujete trochu více.

Hlavní rozdíl mezi hypnózou a meditací je ten, že hypnóza neusiluje pouze o dosažení stavu transu, ale má ještě nějaký další cíl. Tím je většinou konkrétní změna, ať už na mentální, nebo tělesné úrovni (např. vyrovnání se s každodenními stresy, znovuobjevení vnitřní moudrosti, rozvinutí lepších stravovacích návyků, lepší spánek, odvyknutí kouření atd.) V hypnóze je přímá komunikace s podvědomím vedena určitým směrem, přičemž můžeme podvědomí předkládat sugesce, které nám pomáhají dosáhnout cíle, který jsme si vytyčili.

Základní rozdíl mezi meditací a hypnózou je ten, že hypnóza neusiluje pouze o dosažení stavu transu, ale má ještě nějaký další cíl. Tím je většinou konkrétní změna, ať už na mentální, nebo tělesné úrovni.

Zatímco meditace pomáhá odpoutat se od problému, hypnoterapie se na problém zaměřuje, zkoumá jeho příčiny, nachází řešení a problém odstraní. Tajemství spočívá v soustředěné koncentraci a vyloučení všech vnějších rušivých vlivů.

Co dále odlišuje hypnózu od meditace, je pravidelnost. Aby bylo možné pozorovat změny stavu vědomí, je nutné meditaci provádět pravidelně, někdy dokonce denně. Při pravidelném praktikování můžeme na sobě pozorovat různé změny, ať už na tělesné úrovni, nebo na úrovni mysli. Naproti tomu v hypnóze může být změněný stav vědomí, nazývaný hypnotický trans, vyvolán záměrně hypnotizérem již při prvním sezení.

Liší se i postoj těla, ve kterém do transu vstupujeme. U hypnózy sedíme co nejpohodlněji, nebo dokonce ležíme na lenošce, u meditace většinou sedíme vzpřímeně, rovně.

Co je tedy lepší pro začátečníka?

Většina lidí začínajících s meditací často neví, jak by měla taková vnitřní změna či posun v meditaci vypadat. Často si sednou, zavřou oči a očekávají, že v jejich nitru nastane změna a budou se cítit jinak. Pokud není jasný cíl, může být někdy obtížné najít správnou cestu.

Proto začátečníkům doporučuji hypnózu externě vedenou kvalifikovaným hypnotizérem. Ten nám zajistí vstup do transu individuálním způsobem a uvedení do transu přizpůsobí naší osobní zkušenosti. Často to může být užitečnější než učení se manter nazpaměť. Jakmile si zažijete hypnotický trans s profesionálem, napříště už budete vědět, co byste měli cítit a jaký vnitřní stav hledáte. Takže pro ty, kteří se zajímají o meditaci, je zajímavé vyzkoušet hypnózu.

Obě metody jsou velmi přínosné

Závěrem lze říci, že meditace vyžaduje snahu, pravidelnost, osobní rozvoj ke zvýšení úrovně vědomí, zatímco s hypnózou se pojí absence úsilí a uvolnění se v příjemném prostředí a ke změně přispívá terapeut.

Společné hledání vnitřního klidu a pohody je to, co obě praktiky spojuje, ale meditace je obecnější a hypnóza cílenější. Domnívám se, že pro oba přístupy je užitečnější, pokud se vzájemně doplňují, místo toho, aby se stavěly proti sobě.

Chcete i vy zažít příznivé účinky transu?

Zamluvit si termín pro spokojenost, relaxaci a zdraví

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.