Hypnóza na odvykání kouření

Staňte se nekuřákem pomocí hypnoterapie.
Bez vedlejších účinků.

Fagerströmův test nikotinové závislosti - modifikovaná verze pro adolescenty

Fagerström Test of Nicotine Dependence (FTND)

Králíková, E. (2005). Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Časopis lékařů českých, 5, 327-330.

Odpověz na následující otázky a spočítej si body uvedené v závorce.

1. Kolik cigaret denně kouříš?
a) Více než 25 (3 body)
b) 6-25 (2 body)
c) 1-15 (1 bod)
d) Méně než 1 (0 bodů)

2. Kouříš víc během prvních dvou hodin po probuzení než ve zbytku dne?
a) Ano (1 bod)
b) Ne (0 bodů)

3. Jak brzy po probuzení si zapaluješ první cigaretu?
a) Do 30 minut (2 body)
b) Za déle než 30 minut, ale před polednem (1 bod)
c) Odpoledne nebo večer (0 bodů)

4. Které cigarety by ses nejméně rád/a vzdal/a (která je nejdůležitější, nejvíc si ji vychutnáš)?
a) První ranní (2 body)
b) Kterákoli před polednem (1 bod)
c) Kterákoli odpoledne nebo večer (0 bodů)

5. Je pro tebe těžké nekouřit tam, kde to nejde?
a) Ano (1 bod)
b) Ne (0 bodů)

6. Kouříš, i když jsi nemocný/á a většinu dne jsi v posteli?
a) Ano (1 bod)
b) Ne (0 bodů)

Vyhodnocení Fagerströmova testu nikotinové závislosti

Maximální počet bodů: 10, minimální počet bodů: 0. Čím vyšší bodové skóre, tím závažnější je tvoje závislost.

Každá změna začíná prvním krokem.

Ráda vám pomůžu i s vaším tématem.