Hypnóza na odvykání kouření

Staňte se nekuřákem pomocí hypnoterapie.
Bez vedlejších účinků.

Fagerströmův test nikotinové závislosti

Fagerström Test of Nicotine Dependence (FTND)

Heatherton, T. F., Kozlowski, L. T., Frecker, R. C., Fagerström, K. O. (1991). The Fagerström Test of Nicotine Dependence: A Revision of the
Fagerström Tolerance Questionnaire. British Journal of addiction, 86, 1119-1127.

Králíková, E. (2004). Závislost na tabáku a možnosti léčby. Čes. a slov. psychiatrie, 100, 1, 13-18.

Odpovězte na otázky a spočítejte si body uvedené v závorce za odpověďmi.

1. Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu?
a) Do 5 minut (3 body)
b) Za 6-30 minut (2 body)
c) Za 31-60 minut (1 bod)
d) Po 60 minutách (0 bodů)

2. Je pro vás obtížné nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno?
a) Ano (1 bod)
b) Ne (0 bodů)

3. Kterou cigaretu byste nerad/a postrádal/a?
a) První ráno (1 bod)
b) Kteroukoli jinou (0 bodů)

4. Kolik cigaret denně kouříte?
a) 0-10 (0 bodů)
b) 11-20 (1 bod)
c) 21-30 (2 body)
d) 31 a více (3 body)

5. Kouříte častěji během dopoledne?
a) Ano (1 bod)
b) Ne (0 bodů)

6. Kouříte, i když jste nemocen/nemocna a upoután/a na lůžko?
a) Ano (1 bod)
b) Ne (0 bodů)

Vyhodnocení Fagerströmova testu nikotinové závislosti

Nyní své skóre sečtěte:
7 až 10 bodů = vysoká závislost na nikotinu
4 až 6 bodů = střední závislost na nikotinu
Méně než 4 body = nižší závislost

Čím vyšší je vaše skóre, tím větší je pravděpodobnost, že budete mít absinenční příznaky, pokud přestanete kouřit (a je pravděpodobné, že abstinenční příznaky budou silnější).

Každá změna začíná prvním krokem.

Ráda vám pomůžu i s vaším tématem.