Můj příběh

Jarmila Doubková, MBA, ACC (ICF), C.Ht
Hypnoterapeutka a koučka

Jak jsem se dostala ke koučinku a hypnóze?

Vždy jsem byla optimistka, ráda druhým pomáhala a podporovala je v dosahování jejich cílů. Roky v oblasti kariérního poradenství (CVprofi.cz) mě přivedly ke koučinku, kde je cesta i cíl plně v rukou klienta. Cítila jsem, že můj potenciál je ale mnohem větší a že chci lidem pomáhat komplexně. Nejen jim napsat kvalitní životopis či radit ohledně kariéry, ale pomáhat jim k celkově lepšímu bytí i v jiných sférách života.

Tak jsem objevila koučink: metodu kladení silných otázek, která koučovaného navede k vlastnímu řešení (největším odborníkem na svůj život je konec konců každý sám), odhalí příčiny jeho stavu a pomůže mu najít možnosti a cestu ke změně. Později jsem se rozhodla služby doplnit o hypnózu. I já jsem dříve podléhala velkému množství klišé, co se hypnózy týče (viz scény z různých filmů či jevištní vystoupení). Proto mě překvapilo, jak významně a hluboce může být terapeutická forma hypnózy pro člověka užitečná a nakolik může pomáhat opravdu zkvalitňovat jeho život.

Hypnóza je v rukou kvalifikovaného hypnoterapeuta bezpečný nástroj k porozumění sama sebe a k vyjasnění a vyřešení vlastních potíží. Zároveň je jedním z nejpříjemnějších nástrojů pro navození rychlých a trvalých změn.

Pokud máte zájem o koučování, více informací najdete na mých stránkách www.uspesnykoucink.cz

Jak probíhá společné sezení?

Po celou dobu sezení byste měli vědět, co vám budu říkat a co se s vámi bude dít, což vám umožní mi dát na konci sezení zpětnou vazbu. Během sezení vás uvedu do stavu hluboké relaxace, ve které vás provedu naplánovaným zážitkem. Tento zážitek doplním o sugesce (pozitivní afirmace a věty, které mají účinek hypnózy prohloubit). Poté vás opět z hypnózy vyvedu a na závěr se vás zeptám na zpětnou vazbu k vašemu zážitku, která bude sloužit jako podklad pro další sezení.

Pravidla, kterými se ve své práci řídím:

  • # PRACUJI VE PROSPĚCH KLIENTA
    Vaše dobro je pro mne na prvním místě.
  • # BEZPEČÍ
    Vytvářím bezpečné, podporující prostředí. Plně vás respektuji a naslouchám vám, ale nesoudím vás.
  • # DŮVĚRNOST
    Všechno, co si během našeho setkání řekneme, zůstává mezi námi = důvěrné.

Profese kouče a hypnoterapeuta na mne klade vysoké nároky na vzdělání. Proto se v této oblasti dále vzdělávám. Zde najdete výcviky a kurzy absolvované v poslední době:

Konverzační hypnóza

02/2019 Rogersovská psychoterapie, Pražská vysoká škola psychosociálních studií

02/2019 "Comment réussir à se motiver pour réussir" – "Jak uspět v sebemotivaci, abychom uspěli?", Nathalie Ducrot, ICF Synergie
 
Výcvik hypnoterapie v rozsahu 100 hodin, Institut hypnózy & Hypnoterapie – PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.
 
Koučovací výcvik RE s akreditovaným mentorinkem (83 hodin certifikovaného vzdělávání v rámci ICF Portfolio Application + 12 hodin mentorinku s ICF certifikovaným mentorem), Results&Emotions, Praha – výcvik v hodnotě 100.000 Kč
 
Výcvik relaxační hypnózy v rozsahu 100 hodin, Institut hypnózy & Hypnoterapie – PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.
 
"Suivre les transitions de vie avec les Evolutions Loops" – "Životní změny dle křivek vývoje", Sylviane Cannio, ICF Synergie
 
"L'éthique du Coach c'est être Coach ou faire du Coaching?" – "Etika kouče – to znamená být koučem, nebo dělat koučink?", Isabelle Wats, ICF Synergie
 
La visualisation pour un coaching profond et puissant – "Vizualizace pro hluboký a silný koučink", Line Gini, ICF Synergie
 
Sales Coaching course, inLearning
 
Kurz "Psychology: Memory and Cognition", Alison
 
Semestrální kurz Psychologie, Tutor
 
Majster komunikacie – kurz inspirovaný metodou NLP, Andy Winson
 
Objav svoju silu – kurz inspirovaný metodou NLP, Andy Winson
 
Tajomstvo Mysle Bohatých – kurz inspirovaný metodou NLP, Andy Winson
 
Sebekoučink a koučink, Results&Emotions, Praha
 
Základní znaky práce s dětmi z DD, Yourchance, Praha
 
Sebereflexe a nastavování hranic (pro děti z DD), Yourchance, Praha

Každá cesta začíná prvním krokem.

Ráda vám pomůžu i s vaším tématem.