Objednávka sezení

Na této stránce si můžete objednat sezení hypnózy,
nebo hypnoterapie.

Vážení klienti,

před první objednávkou mě prosím kontaktujte s informacemi:
1/ Za jakým účelem hypnózu chcete
2/ Zda se aktuálně s něčím léčíte, případně užíváte nějaké léky
Děkuji

Cena za jedno 60 min sezení hypnózy či hypnoterapie je stanovena na 1000 Kč.
Sezení probíhá 55 minut, zbylých 5 minut je vyhrazeno na organizaci s klientem.

Objednávku je potřeba uhradit nejpozději 2 pracovní dny před dohodnutým termínem, jinak je rezervace neplatná.

Rezervovaný termín je pokládán za závazný. V případě zrušení nebo přesunu termínu z Vaší strany mě prosím informujte alespoň 2 pracovní dny před domluveným termínem. V případě zrušení méně než 2 pracovní dny před jeho uskutečněním ze strany klienta Vás požádám o uhrazení sezení v plné výši. Snažím se tím předejít blokaci termínů ostatním klientům.

V hypnóze nepracuji s klienty s psychiatrickou diagnózou schizofrenie a jejími formami.