Objednávka sezení

Na této stránce si můžete objednat sezení hypnózy,
nebo hypnoterapie.

Cena za jedno 60 min sezení hypnózy či hypnoterapie je stanovena na 890 Kč.
Sezení probíhá 55 minut, zbylých 5 minut je vyhrazeno na organizaci s klientem.

Objednávku je potřeba uhradit nejpozději 2 pracovní dny před dohodnutým termínem, jinak je rezervace neplatná.

Rezervovaný termín je pokládán za závazný. V případě zrušení nebo přesunu termínu z Vaší strany mě prosím informujte alespoň 2 pracovní dny před domluveným termínem. V případě zrušení méně než 2 pracovní dny před jeho uskutečněním ze strany klienta Vás požádám o uhrazení sezení v plné výši. Snažím se tím předejít blokaci termínů ostatním klientům.

V hypnóze nepracuji s klienty s psychiatrickou diagnózou schizofrenie a jejími formami.